NOVINKY

V Hospodářských novinách vyšel zajímavý článek o českých kybertalentech

17. 3. 2021

Článek zmiňuje národní soutěž v kybernetické bezpečnosti a zvyšující se zájem mladých lidí o tuto oblast. Zároveň však nastiňuje problém českých škol, kde se studenti o kybernetice neučí téměř vůbec. Obor kybernetická bezpečnost lze v tuto chvíli studovat pouze na dvou středních školách, v Brně a v Praze. Technické vědomosti tak mnozí mladí talenti získávají většinou samostudiem. Podle ředitele Smíchovské střední průmyslové školy v Praze, Ing. Radko Sáblíka, který je spoluautorem strategie vzdělávací politiky ministerstva školství do roku 2030, mají však školy výuku informatiky upravit. Výuka o bezpečném chování na internetu a rozvoj dovedností pro práci s technologiemi dostane větší prostor.

Nedostatek kyberexpertů na trhu a zároveň stále se zvyšující poptávka po nich je velmi aktuální problém. Hlavním cílem soutěže v kybernetické bezpečnosti je proto hledání nových talentů, jejich rozvoj a motivace k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Více v článku redaktorky Markéty Řehákové najdete zde.

VŠECHNY NOVINKY

Úvodní večer

Dnes proběhl úvodní večer, všechny místnosti i celé místo konání je připraveno, týmy se představily prostřednictím týmových videí a soutěž může odstartovat!

Více →

Kdy a kde

Detailní informace o programu a místě konání jednolivých akcí a plánky.

Více →

Tento projekt vzniká
za podpory Evropské Unie.