Partneři

MV ČR

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti. Plní koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy a voleb.
Ministerstvo vnitra si je vědomo své klíčové řídící a strategické role v oblasti ICT státu, a proto usiluje o jednotnost, centralizaci a bezpečnost základních služeb eGovernmentu, zejména prostřednictvím budování komplexních a vzájemně propojených infomačních a komunikačních systémů včetně dohledových systémů pro zajištění jejich plynulého provozu a bezpečnosti.
Cílem a úlohou kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva vnitra je zabezpečení kybernetického prostoru proti vnějším a vnitřním kybernetickým hrozbám prostřednictvím organizačních a technických opatření a minimalizace možných důsledků případných kybernetických událostí nebo incidentů. Bezpečnost kybernetického prostoru resortu Ministerstva vnitra je řízena průběžně zdokonalovaným Systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) a primárně zaměřena dle zákona o kybernetické bezpečnosti na kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy.
Kybernetickou bezpečností se na ministerstvu vnitra zabývá oddělení kybernetické bezpečnosti kanceláře náměstka ministra vnitra pro řízení sekce ICT.

Oddělení kybernetické bezpečnosti se zabývá:

  • Implementací požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
  • Nastavení, provoz, rozvoj a kontrola Systému řízení bezpečnosti informací resortu MV:
    – Aktualizace dokumentace ISMS v rámci cyklu PDCA.
    – Zpracování bezpečnostní dokumentace systémů KII a VIS a následná spolupráce na implementaci bezpečnostních opatření.
    – Tvorba komplexního systému vzdělávání v rámci kybernetické bezpečnosti resortu MV za spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB).
  • Řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v rámci systémů KII a VIS.
  • Provoz a rozvoj Dohledového centra eGovernmentu (DCeGOV).

Rozhovor o digitalizaci a ECSC s náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslavem Strouhalem.

Více informací o MV ČR najdete na jejich webových stránkách.

 

Kontakty

<

Stříbrný partner

Diamantový partner

Platinový partner

Zlatý partner