NOVINKY

Proběhlo druhé e-café za účasti
mnoha odborníků v oboru

23. 2. 2021

Jak již bylo avizováno, dne 10. 2. 2021 proběhlo prostřednictvím platformy Google Meet druhé E-café, kde měli partneři možnost se virtuálně setkat s garanty a diskutovat možnosti spolupráce.

Na organizaci soutěže se podílejí zástupci státního sektoru, zejména Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Ministerstvo obrany (MO), Vojenské zpravodajství (VZ), Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a další.

Zástupci těchto institucí vyzvali partnery, aby společně s AFCEA podpořili konání ECSC 2021 v ČR:

například zmínil důležitost vnímání kyberbezpečnosti společností i to, že kyberbezpečnost je pro fungování společnosti naprosto zásadní. Připomenul také, že na kybernetické bezpečnosti se musí podílet všechny orgány, nelze ji zajistit jedním úřadem nebo organizací. Soutěž podle něj velmi dobře zapadá do Národní strategie kybernetické bezpečnosti. Vyzdvihl důležitost vzdělávání a vytváření zázemí pro odborníky v této oblasti, vytváření dialogů v mezinárodním prostředí a osvětová činnost, které jsou součástí tří základních pilířů této strategie.
zastoupil generála Berouna, který se účastnil jednání v Poslanecké sněmovně. Podle něj je důležité rozvíjet spolupráci nejen napříč státními složkami, ale také na úrovni soukromého prostoru a akademického prostředí, které se na ochraně kybernetického prostoru velkou měrou podílejí. V možnosti zapojení se do příprav soutěže vidí příležitost budovat vztahy a důvěru se subjekty soukromého sektoru, které považuje za klíčové. Důležitá je také podpora talentů v oblasti IT a kyberbezpečnosti. V soutěži vidí příležitost prezentovat ČR a úspěšné firmy z tohoto sektoru.

NAKIT, v čele s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, Ing. Vladimírem Dzurillou, podporuje soutěž od samého začátku. Zmínil příslib státu podílet se na organizaci soutěže finančně. Ve finále vidí možnost prezentace ČR e jejího působení v oblasti kyberbezpečnosti a zdůraznil, že ČR patří k evropské špičce v této oblasti.

zase řekl, že bez soukromého a akademického sektoru není možné zvládnout bezpečnost v kyberprostoru. Zmínil příležitost partnerů potkat během akce lidi, kteří něco umí a jejich schopnosti je možno tímto testovat při konkrétním řešení problémů.

Soukromé firmy se mohou zapojit formou partnerství. Těchto partnerství je pak několik druhů, v závislosti na velikosti podpory. Umožnuje pak například zviditelnění partnerů prostřednictvím informačního portálu Horizon News, kde je možné mít logo nebo profilovou stránku partnera.

Někteří partneři mohou ocenit možnost setkání s národními delegacemi nebo příležitost podílet se na přípravách akce apod. E-café se zúčastnila řada zástupců českých firem v oblasti kybernetické bezpečnosti a výpočetních technologií.

Pokud jste se z jakýkoliv důvodů nemohli tohoto virtuálního setkání zúčastnit, nabízíme vám možnost shlédnout záznam, ve kterém se dozvíte všechny potřebné informace. Tento záznam je možno si vyžádat u pana Pavla Tichého pavel.tichy()ecsc2021.cz
nebo na tel. čísle +420 605 840 068.

VŠECHNY NOVINKY

Úvodní večer

Dnes proběhl úvodní večer, všechny místnosti i celé místo konání je připraveno, týmy se představily prostřednictím týmových videí a soutěž může odstartovat!

Více →

Kdy a kde

Detailní informace o programu a místě konání jednolivých akcí a plánky.

Více →

Tento projekt vzniká
za podpory Evropské Unie.